GİRİŞ:

İşbu web sitesi http://www.SENİORAH .com  kullanıcılarının-üyelerinin sunulan ürünlere, hizmetlere ulaşabilmelerini sağlama amacı ile SENİORAH  Ayakkabı Deri ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yayınlanmakta olup kullanıcılar ve üyeler, http://www.SENİORAH .com ’u ziyaret etmekle ve/veya web sitesi üzerinde herhangi bir işlemi yapmak için gerekli olan kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmakla, aşağıda belirtilen şartları, kuralları ve yasal sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar. Belirtilen durum ve koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen http://www.SENİORAH .com  sitesini kullanmayınız.

http://www.SENİORAH .com  dilediği zaman, bu yasal uyarı sayfasının içeriğini tek taraflı olarak değiştirerek güncelleme yapma yetkisine sahiptir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

Madde 1. İşbu sözleşmenin bir tarafında SENİORAH AYAKKABI SAN TİC VE DIŞ TİC A.Ş. (işbu sözleşmede bundan sonra kısaca “SENİORAH ” olarak anılacaktır) diğer tarafında ise http://www.SENİORAH .com  adresli web sitesine herhangi bir işlem için giriş yapan, web sitesi üzerinde herhangi bir işlemi yapmak için gerekli olan kişisel bilgilerin yer alacağı formu dolduran kullanıcı (işbu sözleşmede bundan sonra kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır) yer alır. 

TANIMLAR:

Madde 2. İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;

"Portal": http://www.SENİORAH .com/  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini,

"Kullanıcı": “Üye” olsun ya da olmasın “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,

"Üye": http://www.SENİORAH .com portalına üye olarak "Portal" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve SENİORAH  tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanan süreci ifade eder. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI:

Madde 3. Portalda kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular; SENİORAH  tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış ya da üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular, her zaman, herhangi bir gerekçe gösterilmeden SENİORAH  tarafından red edilebilir. SENİORAH , üyelikleri bildirimsiz, tazminatsız biçimde tek taraflı olarak dilediği zaman feshedebilir; üyelikleri geçici olarak ya da tamamen durdurabilir; Kullanıcının üyeliğine son verilebilir. 

3.1. http://www.SENİORAH .com  tüm üyelerine açık olup site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda SENİORAH , üyenin site kullanımını ve içeriğe ulaşmasını engelleyebilecek olup SENİORAH ’ın aşağıda ifade edilen, ancak bunlarla sınırlı olmayan benzeri girişimlere karışan kişi veya kişilere karşı her türlü, hukuki, cezai tüm yasal hakları saklıdır. Bu haller;

• Eksik, yanlış, düzensiz ve yanıltıcı; genel ahlak kurallarına uygun olmayan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı ifadelerin, bilgilerin siteye kaydedilmesi,

• Sitede yer alan çalışmaların, her türlü içeriğin, bilgilerin vb. kısmen veya tamamen kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması ve/veya kullanılmaya çalışılması,

• Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, müdahalelerde bulunulması, vb. amaçlı herhangi bir faaliyetlerde bulunulması, yapılması; sitedeki bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

İÇERİK KULLANIMI: 

Madde 4. http://www.SENİORAH .com 'da sunulan görsel ve yazılı tüm içerik, kişisel kullanım için sunulmakta olup SENİORAH , portal içeriğinde yer alan ikon, logo, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil, tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Bu haklar SENİORAH  lehine yasal anlamda koruma altındadır. SENİORAH ’ın yazılı izni olmadan bunlar, hiçbir biçim ve seviyede, ticari ya da kişisel amaçlarla herhangi bir biçimde kullanılamaz; hiçbir mecrada, internet sitesinde hiçbir biçimde, hiçbir amaçla yayınlanamaz; http://www.SENİORAH .com ’a link verilemez.

4.1. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı da SENİORAH ’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.2. Portala iletilen tüm eleştirilerin hakkı da SENİORAH ’a ait olup SENİORAH , dilerse bunları pazarlama faaliyetlerinde kullanabilecektir.

SORUMLULUKLAR:

Madde 5. Üye, kayıt için gerekli olan tüm bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra, işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek http://www.SENİORAH .com  sitesini kullanmaya başlayarak kendisine izin verilmiş olan işlemlerde bulunabilir.

5.1. Kullanıcı, Üye, http://www.SENİORAH .com  sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların ve Patent Haklarının Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili tüm mevzuat hükümleri ile http://www.SENİORAH .com 'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere aynen, eksiksiz uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. 

5.2. http://www.SENİORAH .com 'u ziyaret eden üyelerin bilgileri, işlemleri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vd.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. SENİORAH  bu bilgileri, gizlilik şartlarına bağlı kalarak, Portal içeriğini genişletmek, geliştirmek ve iyileştirmek; reklam vb. amaçlarla, bu konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Üye bu durumu ve bunla ilgili tüm sonuçları kabul eder.

5.3. Üye, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin http://www.SENİORAH .com 'u kullanmasını zorlaştırıcı veya önleyici nitelikte herhangi bir biçim ve seviyede hiçbir harekette, faaliyette bulunamaz; sunuculara ya da veritabanlarına otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez; hile girişimlerinde bulunamaz; bezeri amaçlı ya da sonucu itibarı ile sisteme zarar veren, sorun oluşturan, güvenlik zaafı yaratan hiçbir işlemi gerçekleştiremez. Üye böyle bir durumunda, üyeliğinin iptal edileceğini ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, doğması halinde SENİORAH  nezdinde oluşacak tüm zararları eksiksiz tanzim etmekle yükümlü olacağını peşinen kabul ve beyan eder.

5.4. Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya http://www.SENİORAH .com  sitesinde bildirilen genel kurallara tamamen ve/veya kısmen, herhangi bir biçimde uymadığının tespiti halinde SENİORAH , kullanıcının portala erişimini süreli/süresiz olarak dilediği biçimde engelleyebilir.

5.5. Portalın belirli yerlerinde, o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullananlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

5.6. http://www.SENİORAH .com  ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üye’nin kendi sorumluluğunda olup bu husus, SENİORAH  tarafından da tavsiye edilmektedir. SENİORAH ’nin bunların saklanması anlamından hiçbir garanti ve taahhüdü yoktur. Üye, mesajlaşmaların yedeklerinin SENİORAH  tarafından alınmaması, bunların kaybolması, silinmesi ve/veya hasar görmesi halinde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek SENİORAH ’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Üyelerin, portalde SENİORAH  tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla, üyelik hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları;  bunların münhasıran ve münferiden sadece kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri; üçüncü kişilerin bilgisinden, müdahalesinden  uzak tutarak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, bu anlamda her türlü dikkati, özeni göstermeyi kabul ederek "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlara ilişkin tüm yükümlülüğün, sonuçların münhasıran kendisine ait olacağını; aksi takdirde ihmal ve kusurlu davranışı sebebiyle kendisinin, SENİORAH ’ın, diğer Üye"lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Üye’nin diğer üyelerle veya site kullanıcıları ile ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri tamamen kendilerinin sorumluluğundadır. Üye, üyelik hesabı aracılığıyla portal üzerinden yapacağı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olacağını; burada gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisince gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itirazı, SENİORAH ’a karşı ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, onları ertelemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Üye, üyelik iptalini ve hesap silme işlemini http://www.SENİORAH .com  üzerinden yapabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilir.

5.10. http://www.SENİORAH .com  ‘da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı SENİORAH ’a aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek SENİORAH ’dan herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını; SENİORAH ’a bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Üye, siteyi kullanmaya ve/veya ondan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında eksiksiz hüküm ifade edeceğini; işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle SENİORAH ’ın uğrayacağı her türlü zararı eksiksiz tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve tahhüt eder. SENİORAH , Üye’nin işbu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye rücu hakkına sahiptir. 

SENİORAH ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

Madde 6. SENİORAH , işbu sözleşme konusu hizmetlerden -teknik arızalar ve diğer sebepler dışında- Üye’yi yararlandırmayı; Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri, işbu sözleşmede ifade edilen hususlar, yasal zorunluluklar vb. haller dışında, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin http://www.SENİORAH .com  sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaja, kazançlara müdahale amaçlı girişimlere ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi; resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi, vd. ilgili tüm hallerde SENİORAH , ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve ilgili kurum ve kuruşlara iletme hakkına sahiptir.

6.1. SENİORAH  işbu sözleşmede, tek taraflı olarak taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir; herhangi bir gerekçe göstermeksizin, verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir; servisin içeriğini değiştirebilir, iptal edebilir. Üye, tüm bu hususları kabul eder. SENİORAH , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını, aynı link altında, yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Üyeleri bilgilendirebilecektir. Üye, kullnıcı adı ve şifre girerek portalı kullandığı tüm hallerde değişen bu koşulları kabul etmiş sayılır.

  MÜCBİR SEBEPLER: 

Madde 7. Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen tüm hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SENİORAH ’ın kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.1. SENİORAH , işbu sözleşmede mücbir sebep olarak ifade edilen tüm hallerde, edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen ve/veya kısmen, geç ve/veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek SENİORAH ’dan, herhangi bir nam altında hak, alacak, tazminat vb. talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

TEBLİGAT:

Madde 8.  SENİORAH , üye olan kullanıcılarından posta adreslerini istemektedir. Üyenin, SENİORAH ’ye bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişikliklerini diğer tarafa, yazılı olarak bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

YÜRÜRLÜK:

Madde 9. Üye kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya portal sistemini kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş vererek siteyi kullanmaya, ondan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tümünü kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuyup anlayıp kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR